dijous, 3 de novembre de 2011

Post-SadamSon of Babylon

Deixats de la mà de Déu

http://www.youkioske.com/prensa-espanola/la-vanguardia-1-noviembre-2011/

Pàgina 56 per a llegir la Contra

"Primero el ser humano, luego el dinero".

Sobre la tasca d'una associació que ajuda als malalts mentals a l'Àfrica Subsahariana.