dimarts, 16 de març de 2010

Quasi un savi


Memorias de Adriano, de Marguerite Yourcenar.

Quan els déus ja no existien i Crist encara no havia aparegut, va haver-hi un moment únic, de Ciceró a Marc Aureli, en què només hi va ser l'home.

Gustav Flaubert (escriptor francès 1821-1880)


Ressenya i una mica més, aquí.